منطق ۲ - نقض طرفین - جلسه ۳۰

/
در این قسمت به بررسی اقسام نقض و نقض طرفین می پردازیم فیلم آمو…

منطق ۲ - عکس نقیض - جلسه ۲۹

/
در این جلسه به چگونگی ساختن یک عکس نقیض به روش قدمها و روش جد…

منطق ۲ - عکس مستوی - جلسه ۲۸

/
عکس مستوی و انواع آن و تعریفش در منطق عناوین این جلسه را تشکیل می …

منطق ۲ - استدلال چیست - جلسه ۲۷

/
در این جلسه به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که استدلال چیست ؟ &n…

منطق ۲ - قضایای محرّف - جلسه ۲۶

/
به قضایایی که به خاطر ابهام در گفتار و ... دچار انحراف و پیجیدگی …

منطق ۲ - قضیه ی شرطیه - جلسه ۲۵

/
قضیه ی شرطیه و انواع و اقسام ان را در این جلسه خواهید آموخت.…

منطق ۲ - عقد الحمل - جلسه ۲۴

/
در این جلسه به دو مسئله عقد الحمل و عقد الوضع می پردازیم. …

منطق ۲ - حمل هو هو - جلسه ۲۳

/
حمل هو هو نام دیگر حمل مواطات است که در این جلسه آن را توضیح می …

منطق ۲ - ملاک صدق و کذب - جلسه ۲۲

/
این جلسه در رابطه با ملاک صدق و کذب قضایا صحبت می شود. …

منطق ۲ - قضیه موجهه - جلسه ۲۱

/
قضیه موجهه اقسام و انواع گوناگونی دارد که در این جلسه با آن آ…