منطق ۲ - اقسام قیاس - جلسه ۳۳

/
در این جلسه به اقسام قیاس و قیاس اقترانی می پردازیم. به قولی که مرکب از …

منطق ۲ - استقرای تمثیلی - جلسه ۳۲

/
استقرای تمثیلی و انواع و کاربرد آن را در این جلسه بیشتر خواهید…

منطق ۲ - استقرا - جلسه ۳۱

/
استقرا و اقسام آن را در این جلسه توضیح خواهیم داد فیلم آموزشی استقر…

منطق ۲ - نقض طرفین - جلسه ۳۰

/
در این قسمت به بررسی اقسام نقض و نقض طرفین می پردازیم فیلم آمورش…

منطق ۲ - عکس نقیض - جلسه ۲۹

/
در این جلسه به چگونگی ساختن یک عکس نقیض به روش قدمها و روش جد…

منطق ۲ - عکس مستوی - جلسه ۲۸

/
عکس مستوی و انواع آن و تعریفش در منطق عناوین این جلسه را تشکیل می …

منطق ۲ - استدلال چیست - جلسه ۲۷

/
در این جلسه به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که استدلال چیست ؟ فیلم…

منطق ۲ - قضایای محرّف - جلسه ۲۶

/
به قضایایی که به خاطر ابهام در گفتار و ... دچار انحراف و پیجیدگی …

منطق ۲ - قضیه ی شرطیه - جلسه ۲۵

/
دانستیم که قضیه ی شرطیه به قضیه ای می گویند که در آن حکم به  …

منطق ۲ - عقد الحمل - جلسه ۲۴

/
در این جلسه به دو مسئله عقد الحمل و عقد الوضع می پردازیم. ف…