اسم موصول

بدایةالنحو - اسم موصول - جلسه ۷

/
یکی دیگر از انواع اسم معرفه٬ اسم موصول می باشد که به دو نوع موصول عام…
اسم اشاره

بدایة النحو - احکام ضمیر و اسم اشاره - جلسه ۶

/
برای قرار دادن ضمیر در یک جمله نیاز به قوانین و احکام خاصی است …
اسم معرفه

بدایة النحو - اسم معرفه و نکره - جلسه ۵

/
رسیدیم به تقسیم دیگر اسم از لحاظ معرقه و نکره.اسم معرفه اسمی است که د…
اسم مفرد

بدایة النحو - اسم مفرد ٬مثنی‌و‌جمع - جلسه ۴

/
از تقسیمات دیگر اسم٬ تقسیم به اسم مفرد یا مثنی یا جمع می باش…
اسم صحیح

بدایة النحو - اسم صحیح و غیر صحیح - جلسه ۳

/
اسم از جهت های مختلف به دسته بندی ها و انواع متفاوتی تقسیم می شو…
تعریف اسم

بدایة النحو - تعریف اسم - جلسه ۲

/
در این فیلم آموزشی به «تعریف اسم» و مشخصات و راه های شناسایی…
علم نحو

بدایة النحو - مقدمه علم نحو - جلسه ۱

/
علم نحو علمی است که به ما درباره ی احوال و اِعراب حرف آخر کل…
نمودار صمدیه

جزوه نموداری کتاب «الفوائد الصمدیه»

/
نمودار صمدیه توسط تیم تولید سایت «حوزه مجازی مهندس طلبه» ته…
نمودار هدایه

جزوه نموداری کتاب «هدایه فی النحو»

/
با توجه به درخواست‌‌های متعدد مخاطبان سایت، جزوه نموداری کتاب «هدایه فی…
تجزیه و ترکیب قرآن

تجزیه و ترکیب قرآن کریم

/
«حوزه مجازی مهندس طلبه» اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی …