جواهر البلاغه - تمنی - قسمت ۱۶

/
تمنی به معنای طلب چیز محبوب که امید حصول آن نمی رود و مورد توقع…

جواهر البلاغه - ادات استفهامی - قسمت ۱۵

/
ادات استفهامی مانند متی٬ أین و... اداتی هستند که در جملات استفهامی به…

جواهر البلاغه - هل استفهام - قسمت ۱۴

/
هل استفهام یکی از ادات استفهام تصدیقی می باشد که دارای مشخصات و  کار…

جواهر البلاغه - استفهام تصدیقی - جلسه ۱۳

/
استفهام تصدیقی و استفهام تصوری دو مورد از انواع استفهام می با…

جواهر البلاغه - استفهام - جلسه ۱۲

/
یکی از موارد جمله ی انشائی٬ استفهام می باشد که آن را توضیح خواهیم…

جواهر البلاغه - جمله انشائی - جلسه ۱۱

/
حقیقت جمله انشائی چیست و چه انواعی دارد سوالاتی است که در این …

جواهر البلاغه - انواع خبر عربی - جلسه ۱۰

/
خبر عربی شامل تقسیماتی چند می شود. جمله ی فعلیه جمله ی اس…

جواهر البلاغه - تنبیهات - جلسه ۹

/
در این جلسه تنبیهات سخن خبری را ذکر می کنیم. فیلم آموزشی تنبیه…

جواهر البلاغه - احوال مخاطب - جلسه ۸

/
احوال مخاطب یکی از مواردی است که هر متکلم و نویسنده ای باید مد …

جواهر البلاغه - جمله خبری - جلسه ۷

/
کلام در علم معانی به دو گونه تقسیم می شود: ۱-جمله خبری و ۲- ج…