جواهر البلاغه - علم معانی - جلسه ۶

/
علم معانی و موضوع و فایده ی آن چیست؟ فیلم آموزشی علم معانی تعریف علم م…

جواهر البلاغه - اسلوب خطابی - جلسه ۵

/
اسلوب خطابی و ادبی و علمی سه اسلوبی هستند که از علم بلاغت منتج …

جواهر البلاغه - بلاغت - جلسه ۴

/
بلاغت از نظر لغوی به معنای رسیدن می باشد اما در اصطلاح به دو گو…

جواهر البلاغه - شروط فصاحت - جلسه ۳

/
در این جلسه راجع به شروط فصاحت سخن خواهیم نمود. فیلم آموزشی …

جواهر البلاغه - متنافر - جلسه ۲

/
در این جلسه توضیحاتی چند راجع به حروف و کلمات متنافر می دهیم. فیلم…

جواهر البلاغه - فصاحت و بلاغت - جلسه ۱

/
فصاحت و بلاغت در کلمه و کلام به سه صورت بیان می شود: به…

کتاب منطق ۲ - منتظری مقدم

/
کتاب منطق ۲ به تألیف جناب آقای منتظری مقدم٬ در ادامه از مباحث جلد ا…

منطق ۲ - نطق و خطابه - جلسه ۶۲

/
در جلسه ی آخر از بحث منطق ۲ به دو صنعت «نطق و خطابه»‌ و «شعر» اشار…

منطق ۲ - آداب مناظره - جلسه ۶۱

/
این قسمت راجع به آداب مناظره و جدل صحبت می کنیم فیلم آموزشی آ…

منطق ۲ - ادوات جدل - جلسه ۶۰

/
برای مهارت یافتن در صنعت جدل نیاز به ابزارهایی است که با عنو…