دروس اصلی

جدیدترین مطالب

مسائل فقهی

مکاسب - بیانی چند از مسائل فقهی - جلسه اول

/
سزاوار است قبل از ورود به مباحث فقهی و مکاسب٬ به بیانی چند از مسا…
اسماء عدد

بدایة النحو - اسماء عدد - جلسه ۶۲

/
اسماء عدد ٬دلالت بر کمیت اشیاء مورد شمارش و یا دلالت بر ترتیب یا…
جمله در عربی

بدایة النحو - جمله در عربی - جلسه ۶۱

/
جمله در عربی ترکیبی از مسند ومسند الیه می باشد اگرچه سکوت کر…
استئناف

بدایة النحو - ادات مفاجات ٬ استئناف و قسم - جلسه ۶۰

/
ادات استئناف اداتی هستند که در ابتدای جمله می آیند و نشان می دهند که…
ادات مصدریه

بدایة النحو - ادات تنبیه٬ تحضیض٬ مصدریه و استقبال - جلسه ۵۹

/
ادات مصدریه حروفی هستند که داخل بر جمله می شوند و آن را تاویل …

بدایة النحو - ادات استفهام - جلسه ۵۸

/
ادات استفهام مانند «من٬ ما و...» ادات مخصوصی هستند که بوسیله ی آن…
جمله شرط

بدایة النحو - نکات جمله شرط - جلسه ۵۷

/
در این مقال چند نکته ای راجع به ادات جمله شرط و موارد دخول ادات …
ادات شرط

بدایة النحو - ادات شرط - جلسه ۵۶

/
ادات شرط ٬اداتی هستند که داخل بر دو جمله می شوند و وقوع جمله ی …
بازنشر مطالب سایت «حوزه مجازی مهندس طلبه» تنها با درج نام سایت به همراه لینک آن بلامانع است.