دروس اصلی

جدیدترین مطالب

فعل تعجب

بدایة النحو - فعل تعجب - جلسه ۵۵

/
فعل تعجب ٬فعل جامدی است که برای انشاء تعجب متکلم از چیزی وضع می شود…
افعال مدح و ذم

بدایة النحو - افعال مدح و ذم - جلسه ۵۴

/
افعال مدح و ذم ٬ افعال جامدی هستند که برای انشاء مدح یا ذم می…
اسم فعل

بدایة النحو - اسم فعل - جلسه ۵۳

/
اسم فعل ٬ اسمی است که دلالت بر معنای فعل می کند و عمل فعل را انج…
مصدر

بدایة النحو - مصدر ـ جلسه ۴۹

/
مصدر اسمی که دلالت بر انجام کاری می کند بدون اینکه زمان را بیان…
معانی حروف عطف

بدایة النحو - معانی حروف عطف - جلسه ۴۸

/
حروف عطف از جمله «أم٬ إما٬ بل٬ لا ٬لکن» دارای معانی متفاوتی می باشد که…
حروف عطف

بدایة النحو - عطف نسق و حروف عطف - جلسه ۴۷

/
عطف نسق تابعی است که بوسیله ی یکی از حروف عطف بین خودش و متبوعش …
عطف بیان

بدایة النحو - عطف بیان - جلسه ۴۶

/
عطف بیان تابعی است که از متبوع خود مشهورتر می باشد و برای بیا…
انواع بدل

بدایة النحو - انواع بدل - جلسه ۴۵

/
انواع بدل عبارت است از: بدل کل از کل بدل بعض از کل ب…
بازنشر مطالب سایت «حوزه مجازی مهندس طلبه» تنها با درج نام سایت به همراه لینک آن بلامانع است.