دروس اصلی

جدیدترین مطالب

اسم مندوب

بدایة النحو - شرایط اسم مندوب - جلسه ۳۳

/
اسم مندوب لفظی است که بعد از ادات ندبة مثل «وا ٬یا» واقع می شود و به…
ملحقات منادی

بدایة النحو - ملحقات منادی - جلسه ۳۲

/
ملحقات منادی اشاره شده در این فیلم عبارتست از «استغاثة» و «ندب…
توابع منادی

بدایة النحو - احکام توابع منادی - جلسه ۳۱

/
احکام توابع منادی شامل ۳ قسمت می شود که در این فیلم آموزشی به آن …
حروف ندا

بدایة النحو - منادی و حروف ندا - جلسه ۳۰

/
اسمی که بعد از حروف ندا واقع می شود که برای جلب توجه گوینده اس…
تمییز

بدایة النحو - تمییز - جلسه ۲۹

/
تمییز این چنین تعریف می شود که : اسم نکره ی منصوبی است که ابهام…
اصول حال

بدایةالنحو - اصول حال - جلسه ۲۸

/
۳ مورد از اصول حال در این فیلم بیان می شود. از جمله اینکه حال ب…
ذوالحال

بدایة النحو - احکام حال و ذوالحال - جلسه ۲۷

/
حال ٬لفظی است که برای بیان هییت ذوالحال می آید و به صورت مفرد یا جمله و…
مفعول فیه

بدایة النحو - مفعول فیه - جلسه ۲۶

/
مفعول فیه یا همان اسم ظرف٬ اسمی  است که دلالت بر زمان یا مکان وقو…
بازنشر مطالب سایت «حوزه مجازی مهندس طلبه» تنها با درج نام سایت به همراه لینک آن بلامانع است.