دروس اصلی

جدیدترین مطالب

مبتدا و خبر

بدایة النحو - مبتدا و خبر - جلسه ۱۴

/
از دومین مرفوعاتی که در کتاب بدایة النحو درباره ی آن بحث می شو…
نائب فاعل

بدایة النحو - احکام فاعل و نائب فاعل - جلسه ۱۳

/
از اولین مرفوعاتی که در درس نحو درباره ی ان بحث می شود٬ بحث فاعل و نا…
مبنی در عربی

بدایة النحو - مبنی در عربی - جلسه ۱۲

/
مبنی در عربی به کلمه ای می گویند که حرکت حرف آخرش تغییر نمی کن…
اسم منصرف

بدایة النحو - اسم منصرف - جلسه ۱۱

/
این درس درباره ی اقسام کلمه به اعتبار اعراب و بناء می باشد. با این …
حرف و اعراب

بدایة النحو - حرف و اعراب - جلسه ۱۰

/
به کلمه ای که به تنهایی دلالت بر معنایی ندارد و با کلمه ی دیگر معنایش …
تعریف فعل عربی

بدایة النحو - تعریف فعل عربی - جلسه ۹

/
تعریف فعل عربی این گونه است که به کلمه ای که دلالت بر معنایی می کند …
اسم علم

بدایة النحو - موصول حرفی و اسم علم - جلسه ۸

/
اسم علم از دیگر انواع معارف می باشد که به لحاظ جنس به دو نوع عل…
اسم موصول

بدایةالنحو - اسم موصول - جلسه ۷

/
یکی دیگر از انواع اسم معرفه٬ اسم موصول می باشد که به دو نوع موصول عام…
بازنشر مطالب سایت «حوزه مجازی مهندس طلبه» تنها با درج نام سایت به همراه لینک آن بلامانع است.