جزوه نموداری مبادی العربیه

مبادی العربیه از جمله کتب معروف در زمینه قواعد عربی است.برای آموختن این قواعد پیچیده و سنگین کتاب های زیادی تدوین شده است که هر کدام روش های مختلف را در پیش گرفته اند که ممکن است عامه پسند و قابل استفاده برای همه نباشد.

لذا اگر کتابی به شیوه ی ساده و با بیانی سلیس و روان بتواند این قواعد را برای یادگیری در دسترس کسانی قرار دهد که خواهان یادگیری این قواعد هستند قطعا مورد استقبال قرار می گیرد.

از جمله این کتاب ها، کتاب حاضر یعنی مبادی العربیه می باشد.این کتاب برای کسانی که قصد دارند قواعد زبان عربی را به صورت یکجا و دور از سردرگمی در میان کتب مختلف فرا بگیرند کتاب بسیار مناسبی است.

در تایید وثاقت این کتاب همین بس که این کتاب سالهای زیادی در دانشگاه و حوزه تدریس می شود.

در این بخش جزوات نموداری این کتاب پرمحتواو پراستفاده به صورت تفکیک شده بر اساس بحث های کتاب برای شما مخاطبین عزیز قرار داده شد تا مورد استفاده شما قرار بگیرد

جزوات نموداری و تلخیص کتاب مبادی العربیه

منبع جزوات: کانال ایتای nemodaredoros@

ردیفموضوعنام بحثدانلود فایل
1درس اول موضوع علم نحو - کلمات در زبان عربیدانلود جلسه
2درس ترکیبدرس ترکیبدانلود جلسه
3درس جملهدرس جملهدانلود جلسه
4حالات اعرابی فعل مضارعحالات اعرابی فعل مضارعدانلود جلسه
5توابعبدلدانلود جلسه
6توابعتاکیددانلود جلسه
7توابععطفدانلود جلسه
8توابعنعتدانلود جلسه
9حروفحروفدانلود جلسه
10حروفحروف استفهام و جوابدانلود جلسه
11حروفحروف تنبیه و تخصیصدانلود جلسه
12حروفحرف جردانلود جلسه
13حروفحروف شرطیه و مصدریهدانلود جلسه
14حروفحروف عطفدانلود جلسه
15حروفحروف قسمدانلود جلسه
16مجروراتاضافهدانلود جلسه
17مجروراتحروف جردانلود جلسه
18مرفوعاتمبتدادانلود جلسه
19مرفوعاتحروف مشبه بالفعلدانلود جلسه
20مرفوعاتافعال مقاربهدانلود جلسه
21مرفوعاتافعال ناقصهدانلود جلسه
22مرفوعاتحروف شبیه لیسدانلود جلسه
23مرفوعاتنائب فاعلدانلود جلسه
24مرفوعاتضمیر شاندانلود جلسه
25مرفوعاتلای نفی جنسدانلود جلسه
26مرفوعاتفاعلدانلود جلسه
27مرفوعاتکل مرفوعاتدانلود جلسه
28منصوباتاستثناءدانلود جلسه
29منصوباتاستغاثهدانلود جلسه
30منصوباتندبهدانلود جلسه
31منصوباتاسم تفصیلدانلود جلسه
32منصوباتاسم فاعلدانلود جلسه
33منصوباتاسم فعلدانلود جلسه
34منصوباتاشتغالدانلود جلسه
35منصوباتافعال تعجبدانلود جلسه
36منصوباتافعال مدح و ذمدانلود جلسه
37منصوباتتحذیر و اغراءدانلود جلسه
38منصوباتترخیمدانلود جلسه
39منصوباتتمییزدانلود جلسه
40منصوباتتنازعدانلود جلسه
41منصوباتحالدانلود جلسه
42منصوباتصفت مشبههدانلود جلسه
43منصوباتمصدردانلود جلسه
44منصوباتمفعول بهدانلود جلسه
45منصوباتمفعول فیهدانلود جلسه
46منصوباتمفعول لهدانلود جلسه
47منصوباتمفعول مطلقدانلود جلسه
48منصوباتمفعول معهدانلود جلسه
49منصوباتمنادی و ملحقات آندانلود جلسه
50منصوباتمنادیدانلود جلسه
51منصوباتاختصاصدانلود جلسه

در باره مولف مبادی العربیه

رشید بن عبدالله بن میخائیل بن الیاس بن خورى شاهین رامى مصنف کتاب مبادی العربیه که به شرتونی معروف است اهل یکی از قریه های لبنان به نام شرتون بود که مسلط به زبان سریانی و فرانسوی بود و در بیروت به تدریس ادبیات عرب پرداخت و در همان شهر بدرود حیات گفت.

تالیفات شرتونی

بیشتر تالیفات شرتونی مربوط به کتب درسی است که از جمله این کتب درسی کتاب مبادی العربیه است.

مبادی العربیه در قرن هجدهم میلادی نوشته شد.

مزایای مبادی العربیه

مبادی العربیه به خاطر کامل و پرفایده بودن از کتاب های صرفی و نحوی است که طی سالهای زیادی مورد توجه طلاب، مخصوصا خواهران طلبه و دانشجویان زبان و ادبیات عرب در دانشگاه ها قرار گرفت و از منابع اصلی گرایشات مختلف محسوب می شود.

اما طلاب برادر حوزه های علمیه به صورت مستقیم با این کتاب سر و کار ندارند ولی محتوای این کتاب طوری است که تمامی مطالبی را که برای آزمون ها نیاز دارند را فراهم می کند.

ترجمه و شرح مبادی العربیه

مبادی العربیه در سال ۱۳۷۴ توسط علی شیروانی به فارسی روان برگردانده شد و به صورت دو جلدی عرضه شد و بعد از آن شروح مختلفی بر این کتاب ارزشمند نگاشته شد.

خصوصیات مبادی العربیه

متن عربی مبادی العربیه در ۴ جلد به چاپ رسیده است که دو جلد آن فاقد مقدمه می باشد و در جلد سوم و چهارم مقدمه ای در تعریف صناعت و فن عربی آمده است.

متن این کتاب دارای عباراتی ساده و روان می باشد که مباحث به صورت سوال و جواب آمده است و مطالب کتاب از هم تفکیک شده است و در پایان هر درس پرسش هایی متناسب با درس برای آزمودن طلاب و دانشجویان گنجانده شده است که طلاب و دانشجویان می توانند با حل آن مقدار مهارت خود را مورد سنجش قرار دهند.

مصنف در اول هر درس ابتدا قاعده ی مورد نظر را به صورت خلاصه توضیح می دهد و در ادامه قاعده مذکور را با توضیحی بیشتر و واضح تر و بیان تبصره ها ادامه می دهد.

از دیگر ویژگی های این کتاب استقلال مطالب هر جلد آن نسبت به جلدهای دیگر است و محتوای هر جلدی کامل تر از جلدهای دیگر است و نویسنده از آوردن قیل و قال های علمای نحو در مطالب اجتناب کرده است تا باعث درگیری فکری زیاد دانشجویان و طلاب نشود.

بعضی از مثال های کتاب مبادی العربیه مربوط به زمان گذشته می باشد مثل بحث اشتغال که شاید امروزه کاربرد زیادی نداشته باشد یا اصلا کاربردی نداشته باشد. لذا برای طلاب و دانشجویان آموختن همه مطالب کتاب الزامی و ضروری نیست.

جلد اول کتاب بر دو قسم است که قسم اول برای افرادی مناسب است که تازه شروع به آموختن ادبیات عرب کرده اند که بعضی از مباحث این بخش عبارتند از: تعریف حروف صحیح و معتل، حرکات سه‌گانه (ضمه، فتحه و کسره)، سکون و تنوین و ….

و بخش دوم کتاب نیز به دو قسمت تقسیم شده است که بخش اول آن را می توان مقدمات باب صرف دانست و بخش دوم مربوط به علم نحو است.

جلد دوم هم دارای دو قسمت صرفی و نحوی است و مطالب جلد سوم آن مثل مطالب جلد دوم می باشد و تنها فرقش در این است که مطالب در جلد سوم وسیع تر و گسترده تر می باشد.

و در نهایت جلد چهارم که مثل جلد سوم در دو بخش صرفی و نحوی و در قالب ۵۹ درس آورده شده است.

ایرادات وارده بر این کتاب

ایراداتی بر کتاب مبادی العربیه نیز وارد است که از جمله این ایرادات، ایراد به بحث اشتغال می باشد که از مباحث پر اشکال این کتاب است.

طبق بررسی های انجام شده مباحث نحوی نسبت به مباحث صرفی دارای اشکالات بیشتری است.

از جمله ایرادهای وارده بر کتاب، مربوط به پرسش هایی است که در پایان دروس آورده شده است که بخشی از این تمارین در سطحی ساده و ابتدایی آورده شده است و بخشی دیگر فرا تر از مباحث کتاب است که از شاهد مثال های کتب دیگر استفاده شده است بدون اینکه در باره مباحث آن توضیحی در کتاب داده باشد.

و نکته پایانی اینکه شرح ها و اصلاحات زیادی بر این کتاب آورده شده است و بعضی از ایرادات آن نیز برطرف شده است اما این اقدامات کامل نبوده و هنوز هم ایراداتی دارد که اصلاح نشده اند.

به خاطر اهمیت جایگاه این کتاب، نمودار مباحث این کتاب توسط یکی از مخاطبین سایت حوزه مجازی مهندس طلبه تولید شده که شما می توانید به صورت تفکیک شده، مباحث مورد نیاز خودتان را در همین صفحه دانلود کنید.

کسانی که جزوات دروس مختلف حوزه را تولید کردند و در اختیار دارند می توانند این جزوات را برای ما ارسال کنند تا در سایت حوزه مجازی مهندس طلبه به نام خودشان برای استفاده دیگران قرار دهیم.

4 پاسخ
 1. محمدرضا ستوده راد
  محمدرضا ستوده راد گفته:

  سلام
  بخش منصوبات این جداول ارور میده و دانلود نمیشه
  لطفا بررسی کنید
  و در کامال ابویتا اصلاحش رو اطلاع رسانی کنید
  با تشکر

  پاسخ
 2. Mosafere Montazer
  Mosafere Montazer گفته:

  سلام پی دی اف درس ۳۴ – اشتغال – از کتاب مبادی العربیه اشتباها برای درس ۳۵ – افعال تعجب هم قرارداده شده و درس ۳۵ وجود نداره لطفا در اولین مجال اصلاح بشه با تشکر

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.