پس از بیان احوالات مسندالیه٬ به احوالات مسند خواهیم پرداخت. در این بحث ۳ عنوان مطرح خواهد شد که عبارت است از:

 1. ذکر و عدم ذکر
 2. معرفه بودن یا نکره بودن
 3. مستقدم یا مستاخر بودن

در تمام این موارد همانند مبحث مسندالیه٬ اغراض و اهداف بیان خواهد و توضیحات کاملی در این باب بیان خواهد شد.

فیلم آموزشی مسند

تعریف

به موضوعی که می خواهیم آن را بیان نماییم٬‌ مسند می گویند که به ۶ قسم تقسیم می شود:

 • در جملات اسمی عبارت است از خبر.
 • در جملات فعلیه عبارت است از:
  1. فعل
  2. اسم فعل
  3. مبتدای وصفی
  4. خبر نواسخ
  5. مصدر و نائب از فاعل

حتما بخوانید: فیلم آموزشی «صرف ساده»

نکته ای که در اینجا می توان به آن اشاره نمود این است که٬‌ مسند در جمله ی فعلیه٬ فعل تام می باشد. زیرا فعل ناقص در اصل جمله ی فعلیه بوده که فعل ناقص بر آن وارد شده است. در این گونه جملات «خبر» مسند می باشد.

حتما بخوانید: فیلم آموزشی کتاب «بدایه النحو»

اولین مورد که در این جلسه به أن پرداخته می شود٬ ذکر و حذف مسند می باشد.

اغراض ذکر به ترتیب عبارت است از:

 • اصل بودن ذکر آن و عدم وجود مقتضی عدول از ذکر آن. مانند: العلم خیر من المال.
 • ضعف قرینه برای حذف. مانند: حالی مستقیم و رزقی میسور.
 • ضعف فهم مخاطب. مانند: اصلها ثابت و فرعها ثابت فی السماء.
 • پاسخ به مخاطب.
 • مسند فعل باشد که دلالت بر تجدد و حدوث کند.(چیزی که قبلا نبوده و الان حادث شده است)

حذف مسند نیز به خاطر اغراض زیادی روی می دهد که در اینجا برای نمونه به چند مورد آن اشاره می نماییم.

 • وجود قرینه.
 • دوری از عبث گویی و بیهوده گویی. مانند: ان الله بریٌ من المشرکین و رسولَه.
 • جلوگیری از اطاله کلام. تا از بیهوده گویی و زیاده گویی اجتناب شود.
 • پیروی از کلام عرب. مانند: لولا انتم لکنا مؤمنین.