مطالب توسط حامد مصطفی‌پور

فایل صوتی دین (لمعه)

در زندگی اجتماعی که افراد در تعامل با همدیگر هستند، و با یکدیگر رابطه دارند، نمی توانند بی نیاز از همدیگر باشند.این نیاز ممکن است به صورت مالی باشد که در چنین مواقعی، قرض دادن می تواند بهترین راه حل باشد. قرض دادن در دین اسلام از مواردی است که اسلام تاکید زیادی بر انجام آن […]

فایل صوتی شهادات (لمعه)

از ادله مورد استفاده در دادگاهها و محافل حقوقی برای اثبات ادعاهای دو طرف دعوا که از قدیم الایام هم مورد استفاده قرار می گرفت شهادات شاهدان بوده است.کسی که شاهد اتفاق و حادثه ای بوده است می تواند به عنوان شاهد در محافل قضایی برای اثبات ادعای دو طرف به او استناد شود. مصنف […]

فایل صوتی وقف (لمعه)

از صدقات جاریه ای که بعد از مرگ انسان هم آثار خیر آن برای انسان ادامه دارد و ثبت می شود، وقف است.مصنف کتاب لمعه هم باب وقف را به عنوان یکی از عقود اسلامی در کتاب خود بحث می کند و ما هم به خاطر فهم بهتر این قسمت از لمعه صوت های باب […]

فایل صوتی قضاء (لمعه)

از بزرگترین و مهمترین نیازهای جامعه بشری، قضاء و قضاوت کردن است و حکومت به صورت اساسی به آن وابسته است و فقهای اسلامی هر کدام در کتب خود در باره آن مفصل بحث کرده اند.مصنف لمعه هم مثل بقیه فقهای اسلامی درباره این موضوع در کتابش بحث می کند.ما هم فایل های صوتی باب […]

فایل صوتی نذر (لمعه)

از دیگر بخش های کتاب لمعه باب نذر می باشد که درباره آن مصنف بعد از کفارات بحث می کند و مواردی را که درباره نذر و شرایط آن نیاز است بیان می کند. ما هم در این بخش صوت های باب نذر را از استاد اشتهاردی برای شما مخاطب گرامی  قرار داه ایم تا […]

فایل صوتی کفارات (لمعه)

باب کفارات، یکی دیگر از بخش های کتاب شریف لمعه می باشد که این مقاله سعی دارد آن را تعریف کند و انواع  و احکام آن را بیان کند.اما قبل از وارد شدن در بحث، فایل های صوتی کفارات را از استاد اشتهاردی برای دانلود شما مخاطبین گرامی قرار داده ایم تا استفاده بهتری را […]

فایل صوتی جهاد (لمعه)

یکی از مباحثی که در فقه شیعه به آن پرداخته می شود بحث جهاد می باشد، که شهید اول در کتاب لمعه به آن پرداخته است و همچنین شهید ثانی آن را شرح کرده است. در این مطلب ما فایل های صوتی باب جهاد که توسط استاد اشتهاردی تدریس شده است را برای دانلود در […]

فایل صوتی صوم (لمعه)

از بخش های دیگر کتاب لمعه که بخش مهمی است باب صوم است که از احکام واجب الهی است که شهید ثانی هم این باب را در لمعه خود گنجانده و درباره آن بحث کرده است.اساتید معتبر، برای این بخش لمعه هم شرح های صوتی دارند که از جمله این اساتید استاد اشتهاردی است که […]

فایل صوتی حج (لمعه)

از دیگر فروعات دین و از بزرگترین اجتماعات بشری که اهمیت زیادی دارد، حج است که این بحث مهم را شهید ثانی در کتاب لمعه هم آورده است و درباره آن بحث کرده است.در ادامه این مقاله در باره این فرع مهم دینی بحث می شود اما قبل از ورود در بحث، فایل های صوتی […]

فایل صوتی خمس (لمعه)

از بحث های دیگری که قسمت کوچکی از بحث های لمعه را تشکیل می دهد و شهید ثانی درباره آن بحث می کند بحث خمس است.بهتر فهمیدن بحث های لمعه با صوت های اساتید معتبر بسیار راحت و آسان می شود لذا برای آسان شدن فهم بحث خمس هم، صوت های استاد سید حسین هاشمیان […]