قمارحوزه مجازی مهندس طلبه

قمار

/
قمار از گناهان کبیره و حرمت آن از ضروریات اسلام و مقتضای اد…
رباحوزه مجازی مهندس طلبه

ربا

/
ربا یکی از محرمات در اسلام است که در قرآن کریم به حرمت آن ت…
مساحقهحوزه مجازی مهندس طلبه

مساحقه

/
مساحقه یکی از گناهان کبیره در اسلام است که به‌شدت مورد نکوهش قرا…
استمناءحوزه مجازی مهندس طلبه

استمناء

/
استمناء یا همان خود ارضایی مردان به‌اتفاق همه‌ی فقهای شیعه …
زتاحوزه مجازی مندس طلبه

زنا

/
زنا یکی از گناهان کبیره در اسلام است که اگر برای کسی اثبات شود که…
نفاقحوزه مجازی مهندس طلبه

نفاق

/
نفاق یکی از صفات درونی انسان است که برای به سعادت رسیدن انسان م…
بد اخلاقیحوزه مجازی مهندس طلبه

بداخلاقی

/
سوء خلق یا بداخلاقی یکی از خصائص ناپسند و بسیار مضر برای ه…
غرورحوزه مجازی مهندس طلبه

غرور

/
غرور یکی از صفات رذیله اخلاقی است. در واقع این صفت، یک صفت هم…
سخن چینیحوزه مجازی مهندس طلبه

سخن چینی

/
سخن‌چینی یکی از صفات اخلاقی ناپسند و مذموم است که در دین مبین اس…
لواطحوزه مجازی مهندس طلبه

لواط

/
لواط یکی از  زشت ترین و شنیع ترین گناهان کبیره در دین مبین…