لمعهحوزه مجازی مهندس طلبه

دانلود فایل صوتی کتاب لمعه

/
درباره نویسنده لمعه کتاب اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه …
احکام بانوان

احکام بانوان

/
در این فیلم آموزشی سعی بر آن شده است تا احکام بانوان به زبان شیو…
مکاسب

فیلم آموزشی کتاب «مکاسب»

/
کتاب مکاسب اثر شیخ فقید مرتضی انصاری٬ یکی از پر کاربرد ترین منابع اص…
بیع کلب

مکاسب - بیع کلب - جلسه سی و یکم

/
در این جلسه به استثناء دوم می رسیم که درباره ی بیع کلب غیر هر…
محارب

مکاسب - کافر۴ (محارب) - جلسه سی ام

/
محارب کسی است که بر روی مردم اسلحه می کشد و موجب اضطراب و تشو…
مرتد فطری

مکاسب - کافر ۳(مرتد فطری) - جلسه بیست و نهم

/
در این جلسه به حکم خرید و فروش مرتد فطری می پردازیم. در گذشته …
بیع کافر

مکاسب - کافر ۲ - جلسه بیست و هشت

/
در این جلسه در مورد بیع کافر فطری صحبت خواهیم نمود. جناب شیخ…
کافر

مکاسب - کافر ۱ - جلسه بیست و هفتم

/
بیع کافر جایز است و ظاهراً هیچ اختلافی در آن نمی باشد.و این بحث در قس…
مسوخ

مکاسب ـ بیع مسوخ - جلسه بیست و ششم

/
در ادامه از جلسه ی گذشته که از متنجس ها سخن به میان آوردیم٬ بحثی…
متنجس

مکاسب - متنجس - جلسه بیست و پنجم

/
متنجس شیء است که اصالتا پاک است و به واسطه ی ملاقات بانجاست متنج…