نوشته‌ها

جواهر البلاغه - احوالات مسند الیه - جلسه ۲۱

/
یکی از احوالات مسند الیه ٬«معرفه» بودن آن می باشد که در ادامه…

جواهر البلاغه - حذف مسندالیه - جلسه ۲۰

/
حذف مسندالیه به خاطر اهداف و اغراضی در جمله صورت می پذیرد که در …

جواهر البلاغه - مسند و مسند الیه - جلسه ۱۹

/
در این جلسه به احوالات مسند و مسند الیه اشاره می کنیم. فیلم …

جواهر البلاغه - نکات مبحث نداء - جلسه ۱۸

/
در ادامه از جلسه ی ۱۷ ٬در این جلسه نکات مبحث نداء را بیان می داریم. ف…

جواهر البلاغه - ندا و منادی - قسمت ۱۷

/
ندا  و منادی را در این جلسه توضیح خواهیم داد. فیلم آموزشی ندا و منادی …

جواهر البلاغه - تمنی - قسمت ۱۶

/
تمنی به معنای طلب چیز محبوب که امید حصول آن نمی رود و مورد توقع…

جواهر البلاغه - ادات استفهامی - قسمت ۱۵

/
ادات استفهامی مانند متی٬ أین و... اداتی هستند که در جملات استفهامی به…

جواهر البلاغه - هل استفهام - قسمت ۱۴

/
هل استفهام یکی از ادات استفهام تصدیقی می باشد که دارای مشخصات و  کار…

جواهر البلاغه - استفهام تصدیقی - جلسه ۱۳

/
استفهام تصدیقی و استفهام تصوری دو مورد از انواع استفهام می با…

جواهر البلاغه - استفهام - جلسه ۱۲

/
یکی از موارد جمله ی انشائی٬ استفهام می باشد که آن را توضیح خواهیم…