نوشته‌ها

جواهر البلاغه - فصاحت و بلاغت - جلسه ۱

/
فصاحت و بلاغت در کلمه و کلام به سه صورت بیان می شود: به…