نوشته‌ها

رجالحوزه مجازی مهندس طلبه

علم رجال

/
بخش مهمی از استخراج احکام شرعی منوط به روایاتی است که از ناحیه م…
الموجزحوزه مجازی مهندس طلبه

دانلود رایگان صوت کتاب الموجز

/
آموختن علوم مختلف باید از سطحی ابتدایی و ساده شروع شود تا ادامه ی مسیر…
کفایهحوزه مجازی مهندس طلبه

دانلود فایل صوتی کفایه

/
از جمله کتاب هایی که در دوره ی سطح حوزه ی علمیه خوانده می شو…
اصول مظفرحوزه علمیه مجازی مهندس طلبه

فیلم آموزشی کتاب اصول مظفر

/
هدف اصلی حوزه علمیه، عالم پروری و فقیه پروری است که این مهم …
منطق مظفرحوزه مجزی مهندس طلبه

دانلود فیلم آموزشی منطق مظفر

/
هنگام تحصیل در حوزه علمیه، و برای رسیدن به مراحل استنباط احک…
لمعهحوزه مجازی مهندس طلبه

دانلود فایل صوتی کتاب لمعه

/
درباره نویسنده لمعه کتاب اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه …
آموزش عقاید

آموزش عقاید آيت الله مصباح

/
بـر هـر انسـان عاقلـی لازم اسـت که در پایه هـای اعتقادی خویـش …
آموزش قرآن

آموزش قرآن

/
در این بخش دوره ی آموزش قرآن کریم برای کسب مهارت های بیشتر …
جواهر البلاغه

فیلم آموزشی جواهر البلاغه+ تلخیص و نمودار

/
کتاب جواهر البلاغه عنوانی است برای توضیح ۳ علم «معانی ٬بیان و ب…
منطق ۲

کتاب منطق ۲ - منتظری مقدم

/
کتاب منطق ۲ به تألیف جناب آقای منتظری مقدم٬ در ادامه از مباحث جلد ا…