قیاس

منطق ۱ – استدلال غیر مباشر(استقرا٬ قیاس٬ تمثیل) – جلسه ۱۰

/
استدلال غیر مباشر به سه نوع: قیاس ٬ استقرا و تمثیل تقسیم می شو…
انواع استدلال

منطق ۱ - انواع استدلال - جلسه ۹

/
یکی از انواع استدلال عبارتست از استدلال مباشر. در استدلال مباشر، ذهن تلا…
قضیه چیست

منطق ۱ - قضیه چیست - جلسه 8

/
در این فیلم به این سوال پاسخ داده می شود که  «قضیه چیست» علم من…
کلیات خمس

منطق ۱ - کلیات خمس - جلسه 7

/
کلیات خمس که شامل: نوع، جنس، فصل، عرض خاص و عرض عام می شود در این …
قواعد تعریف

منطق ۱ - قواعد تعریف - جلسه ۶

/
این جلسه به توضیح «تعریف» و قواعد تعریف می پردازد. حتما…
مفهوم

منطق ۱ - مفهوم - جلسه ۵

/
در این جلسه معنای مفهوم و مصداق و مفاهیم مورد بحث در منطق معرفی شده و نس…
انواع لفظ

منطق ۱ - انواع لفظ - جلسه ۴

/
این فیلم آموزشی به این مطلب اشاره دارد که  انواع لفظ در علم …
تاریخ منطق

منطق ۱ - تاریخ منطق - جلسه ۳

/
این فیلم آموزشی ما را با تاریخ منطق و مدون آن بیشتر آشنا می سازد. …
انواع منطق

منطق ۱ - سِمَت، مباحث و انواع منطق - جلسه ۲

/
در این درس به پاره ای از توضیجات مقدمه ی علم منطق از جمله سمت و انوا…
منطق چیست

منطق ۱ - منطق چیست - جلسه ۱

/
در این فیلم آموزشی این جلسه می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که: منطق …