خون جهنده

مکاسب - میته حیوانی که خون جهنده ندارد - جلسه بیست و دوم

/
خرید و فروش و یا معاوضه ی مرده ی حیوانی که خون جهنده ندارد در صورتیکه…
تذکیه

مکاسب - میته منضم با گوشت تذکیه - جلسه بیست و یکم

/
بیع میته منضم به گوشت تذکیه شده صحیح نمی باشد. البته اشکال گوناگو…
حکم معاوضه بر میته

مکاسب - حکم معاوضه بر میته (۳) - جلسه بیستم

/
در جلسه ی قبل آموختیم که حکم معاوضه بر میته حرام می باشد. و همچن…
معاوضه بر میته

مکاسب - حکم معاوضه بر میته (۲) - جلسه نوزدهم

/
بحث مربوط به این جلسه این است که جناب شیخ انصاری می خواهند معاوضه …
میته

مکاسب - حکم معاوضه بر میته (۱) - جلسه هجدهم

/
منظور از میته در این مقال کل بدن و یا اجزاء روح دار حیوانی ک…
بیع منی

مکاسب - بیع منی - جلسه هفدهم

/
جناب شیح انصاری می فرماید: بیع منی حرام است. به دو دلیل: ۱…
خون طاهر

مکاسب - خون طاهر - جلسه شانزدهم

/
معاوضه ی خون حرام است و اختلافی در آن نیست. و در «نهایة» علام…
عذره طاهر

مکاسب - عذره طاهر - جلسه پانزدهم

/
در این درس به ادله ی حرمت و حلیت بیع عذره طاهر پرداخته می شود. اقوی این ا…
حرمت

مکاسب - حرمت بیع عذره -جلسه چهاردهم

/
در جلسه ی قبل دلایل حرمت بیع عذره را شرح نمودیم. حال در این جلسه…
عذره

مکاسب - عذره - جلسه سیزدهم

/
خرید و فروش عذره بنابر همه ی اقوال مشهور حرام است. و در کتاب …