منطق

فیلم آموزشی منطق ۱ (منتظری مقدم) + تلخیص و نمودار

/
کتاب منطق ۱ به تالیف استاد محمود منتظری مقدم٬ یکی از روانت…
خطابه

منطق ۱ - خطابه و شعر - جلسه ۱۹

/
خطابه صناعتی است که می تواند برای قانع کردن مخاطب به امر یا …
جدل

منطق ۱ - جدل - جلسه ۱۸

/
جدل در استدلال و حجت نقش بسزایی دارد و آموختن این فن به …
مغالطه بیرونی

منطق ۱ - انواع مغالطه بیرونی - جلسه ۱۷

/
مغالطه بیرونی به مواردی که خارج از اسباب مغالطی باشد می گویند …
انواع مغالطه

منطق ۱ - انواع مغالطه درونی ـ جلسه ۱۶

/
انواع مغالطه بسته به تعداد ارکان و شرایط انواع استدلال به د…
مغالطه

منطق ۱ - مغالطه - جلسه ۱۵

/
نوع دوم از انواع استدلال غیر مباشر مغالطه می باشد. حتما ب…
برهان

منطق ۱ - برهان - جلسه ۱۴

/
اولین صناعات خمس برهان می باشد که در این جلسه به آن پرداخته …
استدلال

منطق ۱ - صناعات خمس و مبادی استدلال - جلسه ۱۳

/
استدلال منطقی از دو بخش تشکیل شده است. صورت قیاس و الفاظ و ک…
قیاس استثنایی

منطق ۱ - اقسام قیاس استثنایی - جلسه 12

/
قیاس استثنایی دارای دو مقدمه می باشد که نتیجه یا نقیض ان در یکی از…
قیاس اقترانی

منطق ۱ - شرایط قیاس اقترانی - جلسه ۱۱

/
آموختیم که «قیاس اقترانی» یکی از انواع استدلال غیر مباشر می باشد. ولیک…