منطق ۲

کتاب منطق ۲ - منتظری مقدم

/
کتاب منطق ۲ به تألیف جناب آقای منتظری مقدم٬ در ادامه از مباحث جلد ا…

منطق ۲ - نطق و خطابه - جلسه ۶۲

/
در جلسه ی آخر از بحث منطق ۲ به دو صنعت «نطق و خطابه»‌ و «شعر» اشار…

منطق ۲ - آداب مناظره - جلسه ۶۱

/
این قسمت راجع به آداب مناظره و جدل صحبت می کنیم فیلم آموزشی آ…

منطق ۲ - ادوات جدل - جلسه ۶۰

/
برای مهارت یافتن در صنعت جدل نیاز به ابزارهایی است که با عنو…

منطق ۲ - مبادی جدل - جلسه ۵۹

/
این جلسه را با عنوان مبادی جدل شروع می نماییم و سپس از مسائل جد…

منطق ۲ - اصطلاحات جدل - جلسه ۵۸

/
در این جلسه به دو عنوان مقایسه جدل با مغالطه و اصطلاحات جدل م…

منطق ۲ - فن جدل - جلسه ۵۷

/
فن جدل فن بسیار با اهمیتی می باشد که به جد می توان یکی از هدف ها…

منطق ۲ - انواع مغالطه بیرونی - جلسه ۵۶

/
در ادامه ی جلسه ی قبل موارد باقی مانده از انواع مغالطه بیرونی را توض…

منطق ۲ - مغالطه خارج از قیاس - جلسه ۵۵

/
مغالطه خارج از قیاس یا مغالطه های بیرونی اموری خارج از متن ا…

منطق ۲ - مغالطه در ماده استدلال ۲ - جلسه ۵۴

/
در ادامه از انواع مغالطه در ماده ی استدلال به مغالطه های زیر …