نوشته‌ها

منطق ۲ - مغالطه در ماده قیاس ۱ - جلسه ۵۳

/
بعد از اتمام مغالطات صوری٬ به مبحث مغالطه در ماده قیاس می رسیم و آن را توضیح…

منطق ۲ - مغالطه مصادره به مطلوب - جلسه ۵۲

/
با مغالطه مصادره به مطلوب و انواع دیگر مغالطه ها در این درس …

منطق ۲ - مغالطه ممارات - جلسه ۵۱

/
در این جلسه موارد مغالطه در شرایط قیاس را از جمله مغالطه مما…
قیاس مع الفارق

قیاس مع الفارق

/
شاید بارها عبارت « قیاس مع الفارق » را شنیده باشید و حتی خود…

منطق ۲ - مغالطه در تعریف - جلسه ۴۹

/
مغالطه های درونی به ۳ نوع تقسیم می شود. ۱- مغالطه در تعریف ۲-…

منطق ۲ - مغالطه چیست - جلسه ۴۸

/
این جلسه به عناوینی چون مغالطه چیست ٬ اغراض مغالطه٬ کاردکرد مغالط…

منطق ۲ - شرایط مقدمات برهان - جلسه ۴۷

/
در جلسه ی گذشته یک مورد از شرایط مقدمات برهان را بیان کردیم و در این قس…

منطق ۲ - مبادی برهان - جلسه ۴۶

/
مبادی برهان و شرایط آن را در این قسمت توضیح خواهیم داد. فیلم آموز…

منطق ۲ - برهان ان - جلسه ۴۵

/
برهان بر دو قسم می باشد: ۱- برهان ان ۲- برهان لم فیلم آموزشی …

منطق ۲ - برهان چیست - جلسه ۴۴

/
برهان چیست و به طور کلی جایگاه برهان در میان صناعت خمس کجاست٬ سوا…