خون جهنده

مکاسب - میته حیوانی که خون جهنده ندارد - جلسه بیست و دوم

/
خرید و فروش و یا معاوضه ی مرده ی حیوانی که خون جهنده ندارد در صورتیکه…
تذکیه

مکاسب - میته منضم با گوشت تذکیه - جلسه بیست و یکم

/
بیع میته منضم به گوشت تذکیه شده صحیح نمی باشد. البته اشکال گوناگو…
حکم معاوضه بر میته

مکاسب - حکم معاوضه بر میته (۳) - جلسه بیستم

/
در این جلسه به بررسی اقوال مختلف در مورد حکم معاوضه بر میته خوا…
معاوضه بر میته

مکاسب - حکم معاوضه بر میته (۲) - جلسه نوزدهم

/
در ادامه ی جلسه ی قبل٬ این فیلم از دلایل حرمت معاوضه بر میته…
میته

مکاسب - حکم معاوضه بر میته (۱) - جلسه هجدهم

/
این جلسه به بحث پیرامون میته و معاوضه و معامله ی آن می پردازد. دان…
بیع منی

مکاسب - بیع منی - جلسه هفدهم

/
آیا بیع منی جایز است یا حرام؟ این سوالی است که در این  جلسه به آن پاسخ…
خون طاهر

مکاسب - خون طاهر - جلسه شانزدهم

/
این جلسه راجع به بیع خون طاهر از جمله خون حیوان حلال گوشت مانند ما…
عذره طاهر

مکاسب - عذره طاهر - جلسه پانزدهم

/
در این درس به ادله ی حرمت و حلیت بیع عذره طاهر پرداخته می شود.   …
حرمت

مکاسب - حرمت بیع عذره -جلسه چهاردهم

/
در ادامه ی جلسه ی پیش به ادله ی حرمت بیع عذره می پردازیم دانلو…
عذره

مکاسب - عذره - جلسه سیزدهم

/
خرید و فروش عذره بنابر هر قول مشهور حرام است. فیلم آموزشی عذره…