دروس اصلی

جدیدترین مطالب

حروف ندا

بدایة النحو - منادی و حروف ندا - جلسه ۳۰

/
اسمی که بعد از حروف ندا واقع می شود که برای جلب توجه گوینده اس…
تمییز

بدایة النحو - تمییز - جلسه ۲۹

/
تمییز این چنین تعریف می شود که : اسم نکره ی منصوبی است که ابهام…
اصول حال

بدایةالنحو - اصول حال - جلسه ۲۸

/
۳ مورد از اصول حال در این فیلم بیان می شود. از جمله اینکه حال ب…
ذوالحال

بدایة النحو - احکام حال و ذوالحال - جلسه ۲۷

/
حال ٬لفظی است که برای بیان هییت ذوالحال می آید و به صورت مفرد یا جمله و…
مفعول فیه

بدایة النحو - مفعول فیه - جلسه ۲۶

/
مفعول فیه یا همان اسم ظرف٬ اسمی  است که دلالت بر زمان یا مکان وقو…
مفعول معه

بدایة النحو - مفعول معه - جلسه ۲۵

/
مفعول معه ٬اسم منصوبی است که بعد از حرف «واو» به معنای «مع» می …
مفعول له

بدایة النحو - مفعول له - جلسه ۲۴

/
مفعول له ٬مصدر منصوبی است که برای علت وقوع فعل در جمله می آی…
مفعول مطلق

بدایة النحو - مفعول مطلق - جلسه ۲۳

/
مفعول مطلق جزء دومین مورد از منصوبات نحوی می باشد و مصدر منصوبی اس…
بازنشر مطالب سایت «حوزه مجازی مهندس طلبه» تنها با درج نام سایت به همراه لینک آن بلامانع است.