مطالب توسط حامد مصطفی‌پور

فایل صوتی حواله (لمعه)

با وجود راهزنان و یاغیان و دزدان در زمان های قدیم و غارت اموال تاجران توسط این راهزنان، باید فکر چاره ای می شد تا از روند این کار و ضرر تجار جلوگیری شود.برای این کار حواله ابداع شد و از ضررهای بسیاری جلوگیری و امنیت مال و جانی بسیار افزایش پیدا کرد.مصنف در کتاب […]

فایل صوتی کفاله (لمعه)

بر خلاف عقد ضمان که ضامن متعهد می شود تا در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، بدهی او را پرداخت کند، در عقد کفالت شخص متعهد می شود تا خود شخص را در صورتی که مکفول له بخواهد حاضر کند.در باره ی این عقد مصنف گتاب لمعه هم در کتابش بحث کرده است و […]

فایل صوتی ضمان (لمعه)

در جامعه ما، یکی از نیازهای اساسی ما، انعقاد قرار دادهای مختلف است.قانون گذار جامعه هم برای جلوگیری از هرج و مرج و برقراری نظم و امنیت، قوانینی برای صیانت و حفظ این عقود وضع کرده است.یکی از این عقود، عقد ضمان است که بنابر قراردادی بین بدهکار و شخص ضامن، ضامن( شخص ثالث) متعهد […]

فایل صوتی حجر(لمعه)

اسلام برای دفاع از حقوق و صیانت از حق مردم، اسباب مختلفی دارد که یکی از موارد دفاع از حق این است که شخص محجور حق تصرف در اموال خود را ندارد.چون ممکن است اموال خود یا دیگران را تباه سازد و به طور ناخواسته حق خود یا دیگران را از بین ببرد.لذا این باب […]

فایل صوتی رهن (لمعه)

از عقود اسلامی که در کتاب های فقهی فقهای گذشته و معاصر بحث می شود، بحث رهن است. رهن یک نوع قرارداد و توافق میان راهن و مرتهن است برای اینکه وثیقه ای بابت پرداخت دین بدهکار به طلبکارباشد.در این قسمت، ما هم برای دانلود شما مخاطب گرامی، فایل های صوتی باب رهن لمعه استاد […]

فایل صوتی متاجر(لمعه)

کسب روزی حلال از مواردی است که تمام امورات زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.به خاطر همین امر مهم هر کاسب و بازاری و حتی مردم عادی که به اندازه معمول و نیاز خود خرید و فروش را انجام می دهند، باید آشنایی کامل و یا در حدی که نیاز تجاری آنها را […]

فایل صوتی عطیه (لمعه)

از دیگر بحث هایی که مصنف لمعه در کتابش مطرح می کند بحث عطیه است که خود به چهار قسمت تقسیم می شود که در ادامه مقاله در باره هر چهار بخش، مطالبی را برای مطالعه شما مخاطب گرامی قرار داده ایم.هم چنین فایل های صوتی باب عطیه استاد اشتهاردی را هم برای دانلود شما […]

فایل صوتی دین (لمعه)

در زندگی اجتماعی که افراد در تعامل با همدیگر هستند، و با یکدیگر رابطه دارند، نمی توانند بی نیاز از همدیگر باشند.این نیاز ممکن است به صورت مالی باشد که در چنین مواقعی، قرض دادن می تواند بهترین راه حل باشد. قرض دادن در دین اسلام از مواردی است که اسلام تاکید زیادی بر انجام آن […]

فایل صوتی شهادات (لمعه)

از ادله مورد استفاده در دادگاهها و محافل حقوقی برای اثبات ادعاهای دو طرف دعوا که از قدیم الایام هم مورد استفاده قرار می گرفت شهادات شاهدان بوده است.کسی که شاهد اتفاق و حادثه ای بوده است می تواند به عنوان شاهد در محافل قضایی برای اثبات ادعای دو طرف به او استناد شود. مصنف […]

فایل صوتی وقف (لمعه)

از صدقات جاریه ای که بعد از مرگ انسان هم آثار خیر آن برای انسان ادامه دارد و ثبت می شود، وقف است.مصنف کتاب لمعه هم باب وقف را به عنوان یکی از عقود اسلامی در کتاب خود بحث می کند و ما هم به خاطر فهم بهتر این قسمت از لمعه صوت های باب […]